Restschuld en overwaarde zijn twee termen die te maken hebben met de waarde van je woning ten opzichte van de hypotheekschuld.

Restschuld is het bedrag dat je nog moet aflossen op je hypotheeklening wanneer de waarde van je woning lager is dan de hoogte van de hypotheekschuld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je huis minder waard is geworden of wanneer je een deel van de hypotheek hebt afgelost. Als je je huis dan wilt verkopen, kan het zijn dat je na de verkoop nog een restschuld overhoudt die je moet aflossen.

Overwaarde is het bedrag dat overblijft wanneer de waarde van je woning hoger is dan de hoogte van de hypotheekschuld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de waarde van je woning is gestegen of wanneer je een deel van de hypotheek hebt afgelost. Als je je huis dan wilt verkopen, houd je na de verkoop een bedrag over dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe woning.

Het is belangrijk om te weten dat de restschuld of overwaarde pas definitief kan worden vastgesteld op het moment dat je je huis verkoopt. De waarde van je woning kan immers fluctueren en er kunnen nog kosten zijn die van de verkoopprijs moeten worden afgetrokken, zoals makelaarskosten, overdrachtsbelasting en eventuele nog openstaande schulden zoals een persoonlijke lening of creditcardschuld.

Wil je meer weten: