Alimentatie is een bijdrage die iemand betaalt aan zijn of haar ex-partner of kinderen voor levensonderhoud. Deze bijdrage kan worden vastgesteld bij een scheiding of na het verbreken van een samenlevingscontract en is bedoeld om ervoor te zorgen dat de ontvanger voldoende inkomen heeft om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien.

Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie is bedoeld om de ex-partner in staat te stellen in zijn of haar levensonderhoud te voorzien na de scheiding. Het is een financiële bijdrage die de ene ex-partner betaalt aan de andere ex-partner, als deze niet voldoende inkomen heeft om in zijn of haar eigen onderhoud te voorzien. De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het inkomen van beide partners, de duur van het huwelijk, de gezinssituatie en de behoeften van de ontvanger.

Kinderalimentatie is bedoeld om bij te dragen aan de kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen na de scheiding. De ouder die niet de dagelijkse zorg heeft voor de kinderen, betaalt kinderalimentatie aan de ouder die wel de dagelijkse zorg heeft. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van de behoeften van het kind en de financiële draagkracht van de ouders.

Het is belangrijk om te weten dat alimentatie kan worden vastgesteld door de rechter, maar ook in onderling overleg tussen de ex-partners. Daarnaast kan de alimentatie worden gewijzigd als de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als de ontvanger een hoger inkomen heeft of als de behoeften van het kind veranderen.

Wil je meer weten: