Hypotheekrenteaftrek is een fiscale regeling die geldt voor mensen die een eigen woning hebben met een hypotheekschuld. Het houdt in dat je de betaalde hypotheekrente van je belastbaar inkomen mag aftrekken, waardoor je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Hierdoor wordt het kopen van een eigen woning met een hypotheekschuld aantrekkelijker en betaalbaarder.

Hypotheekrenteaftrek geldt alleen voor de rente die je betaalt over de lening voor de eigen woning. Dit is de rente die je betaalt over de hoofdsom van je hypotheeklening, inclusief eventuele afsluitprovisie en kosten voor de hypotheekakte. Overige kosten, zoals aflossing van de lening, boeterente bij vervroegde aflossing, verzekeringen en bemiddelingskosten, zijn niet aftrekbaar.

Het bedrag dat je mag aftrekken, wordt bepaald door de hoogte van je inkomen en de hoogte van de hypotheekrente. Hoe hoger je inkomen en hypotheekrente, hoe hoger het bedrag dat je mag aftrekken. Het maximale bedrag dat je mag aftrekken wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de overheid en kan veranderen.

Het is belangrijk om te weten dat hypotheekrenteaftrek niet eeuwig blijft bestaan. De overheid heeft aangekondigd dat de hypotheekrenteaftrek in de toekomst geleidelijk zal worden afgebouwd. Dit betekent dat het maximale bedrag dat je mag aftrekken elk jaar iets lager zal worden, totdat het uiteindelijk helemaal wordt afgeschaft.

Wil je meer weten: