Het aanvragen van een hypotheek is een proces dat uit verschillende stappen bestaat en kan enige tijd in beslag nemen. Hieronder vind je een algemene beschrijving van het proces en de geschatte tijd die ermee gemoeid is:

  1. Oriëntatiefase (2-4 weken): In deze fase bepaal je jouw financiële mogelijkheden en wensen. Je kunt verschillende hypotheken vergelijken en wij helpen je om jouw mogelijkheden te bespreken.
  2. Aanvraagfase (4-8 weken): Als je een hypotheekverstrekker hebt gevonden die aan jouw wensen voldoet, kun je een hypotheekaanvraag indienen. Hiervoor moet je verschillende documenten aanleveren, zoals een werkgeversverklaring, loonstrookjes, bankafschriften, en een taxatierapport van het huis dat je wilt kopen. De hypotheekverstrekker gaat deze documenten beoordelen en zal jouw financiële situatie en kredietwaardigheid onderzoeken.
  3. Acceptatiefase (2-4 weken): Als de hypotheekverstrekker jouw aanvraag goedkeurt, ontvang je een hypotheekofferte. Hierin staan alle voorwaarden van de hypotheek, zoals de hoogte van de rente, de looptijd, en de maandelijkse aflossing. Je hebt meestal enkele weken de tijd om de offerte te accepteren.
  4. Afsluitfase (1-2 weken): Als je de offerte hebt geaccepteerd, volgt de afsluitfase. Hierin wordt de hypotheekakte opgesteld en ondertekend. Ook vindt de overdracht van het huis plaats bij de notaris.

In totaal duurt het proces van het aanvragen van een hypotheek gemiddeld 9 tot 18 weken. De exacte duur is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de snelheid van het aanleveren van documenten en de doorlooptijd van de hypotheekverstrekker.

Wil je meer weten: