Een hypotheek is een lening die wordt gebruikt om een onroerend goed, zoals een huis of een stuk grond, te kopen. De lening wordt meestal verstrekt door een bank of een andere kredietverstrekker en de persoon die de lening afsluit, wordt de “hypotheeknemer” genoemd. In ruil voor het verstrekken van de lening, krijgt de kredietverstrekker een “hypotheekrecht” op het onroerend goed, wat betekent dat de kredietverstrekker het recht heeft om het onroerend goed te verkopen als de hypotheeknemer niet in staat is om de lening terug te betalen.

Hypotheekleningen hebben meestal een looptijd van 10 tot 30 jaar en de rente die wordt betaald op de lening kan vast of variabel zijn. De lening wordt meestal terugbetaald in gelijke maandelijkse termijnen, bestaande uit rente en aflossing. Hypotheekleningen worden vaak gezien als een van de grootste financiële verplichtingen die een persoon kan aangaan, omdat de lening over een lange periode loopt en het onroerend goed vaak als onderpand dient.

Indien je nog meer vragen hebben over een hypotheek, neem dan een kijkje op onze kennisbank of neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Wil je meer weten: