Een werkgeversverklaring is een document waarop informatie staat over jouw dienstverband en het inkomen van jouw. Dit document wordt gemaakt door de salarisadministratie van jouw werkgever.

Het is heel erg belangrijk dat de werkgeversverklaring door jouw werkgever goed wordt ingevuld. Als er namelijk een fout in staat wordt de werkgeversverklaring door de geldverstrekker afgekeurd. Het invullen van een werkgeversverklaring moet heel precies en nauwkeurig gebeuren. Als bij wijze van spreken een komma verkeerd staan loop je al het risico dat werkgeversverklaring wordt afgekeurd.

Bij een foute werkgeversverklaring moet de werkgever weer een nieuwe werkgeversverklaring maken. Dit kost in de praktijk gemiddeld 4 tot 5 werkdagen. In deze periode wordt het dossier niet verder beoordeeld. Dus de verwerking van het dossier loopt behoorlijke vertraging op.

Waar kun je zelf op letten:

  • is het bruto salaris vermeld op je werkgeversverklaring gelijk aan 12 maal (maandbetaling of 13 maal bij 4 wekelijkse salarisbetaling) je bruto salaris vermeld op je loonstrook. Bij bijvoorbeeld een werkgeversverklaring van december en een loonstrook van januari het jaar daarop kan er verschil zitten in verband met een loonstijging. De geldverstrekker keurt dan de werkgeversverklaring af
  • er mag niets met pen worden ingevuld (of worden doorgehaald) behalve de handtekening van degene die moet ondertekenen

Zie verder ook voorbeeld van werkgeversverklaring hieronder

Wil je meer weten: